Presisering til pensjonister

Sist oppdatert: 04.01.2012 // Her kan du finne enkelte presiseringer som er relevante for pensjonister knyttet til helse, skatt og folketrygden.

HELFO – Helseøkonomiforvaltningen

 

Alle spørsmål som gjelder dekning av utgifter til helse, medisin og medisinsk behandling, samt spørsmål om E 121 og Europeisk helsetrygdkort, skal rettes til HELFO.

 

HELFO og NAV er to forskjellige offentlige instanser med hvert sitt ansvarsområde. Det er HELFO som har ansvar for alle henvendelser som gjelder utgifter til helse, medisin og medisinsk behandling.

 

HELFOs nettside er www.helfo.no.

 

Vi anbefaler pensjonister i utlandet å lese det som står under emnet "Helserettigheter ved opphold i utlandet".

 

HELFO UTLAND kan kontaktes på:

TEL: (+47) 21 06 92 30

TELEFAKS: (+47) 21 06 92 36

E-POST: utland@helfo.no

POSTADRESSE: Postboks 6721 Etterstad, 0609 Oslo, Norvège.

 

Søknad om blankett E 121 for pensjonister sendes til HELFO.

 

SKATTEETATEN

 

Alle spørsmål som gjelder skatt – skattetrekk, påleggstrekk, kildeskatt, tilbakebetaling av skatt, søknad om skattefritak og lignende spørsmål – skal rettes til SKATTEETATEN.

 

Det er SKATTEETATEN som avgjør hvorvidt man er skattepliktig til Norge og hvor mye skatt som skal betales av den enkelte. NAV får beskjed fra SKATTEETATEN om hvor mye som skal trekkes fra pensjonen eller ytelsen fra folketrygden.  NAV kan ikke endre trekket uten at det foreligger melding fra SKATTEETATEN.

 

SKATTEETATEN kan kontaktes på:

TEL:       (+47)  22 07 70 00

E-POST: www.skatteetaten.no

POSTADRESSE: Skatt nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø, Norvège

 

Hvis du har fått brev fra SKATTEETATEN og har spørsmål i forhold til det som står i brevet, ta kontakt med det kontoret hvor brevet kom fra.

 

NAV

 

Alle spørsmål som gjelder folketrygdens områder – blant annet medlemskap, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjoner – skal rettes til NAV.

 

Det er NAV som gir råd og veiledning, behandler søknader og avgjør rettigheter i forhold til folketrygdloven. Det er NAV som utbetaler pensjoner og andre ytelser etter lovens bestemmelser.

NAV er oppdelt i flere enheter. Alle som bor i Norge er tilknyttet et lokalt NAV-kontor. De som har meldt flytting til Belgia kan henvende seg til NAV Internasjonalt (i Norge) for å få informasjon om trygderettigheter eller om sin ytelse.

 

NAV INTERNASJONALT kan kontaktes på:

TEL: (+47) 21 07 37 00

TELEFAKS: (+47) 21 07 37 01

E-POST: nav.internasjonalt@nav.no

POSTADRESSE: Postboks 8138 Dep., N-0033 OSLO, Norvège

BESØKSADRESSE: LANGKAIA 1, Oslo (i sentrum)


Bookmark and Share