Reiseregistrering

Sist oppdatert: 27.11.2015 // Utenriksdepartementet (UD) har laget et system for frivillig reiseregistrering som kan benyttes av både fastboende og reisende.

 

Utenriksdepartementets registreringssystem for norske borgere utlandet

Ambassaden registrerer ikke lenger norske borgere bosatt i Belgia. Man kan imidlertid benytte UD's frivillige reiseregistrering. Dette gjelder både fastboende og reisende.

Les informasjonen på nettsiden nøye, og merk at man selv er ansvarlig for å fylle ut korrekte opplysninger og sørge for å holde informasjonen oppdatert. Systemet kommuniserer ikke med Folkeregisteret, så den enkelte plikter fortsatt å melde adresseendring dit (folkeregisterlovens kapittel 2).

Det gjøres oppmerksom på at ambassaden bare i helt spesielle situasjoner, og i forbindelse med kriser av større format, vil kontakte de som har registrert seg. Normalt vil informasjon til nordmenn offentliggjøres på ambassadens nettside. Det er viktig å huske på at det er belgiske myndigheter som er ansvarlig for sikkerheten i Belgia. Det anbefales derfor å følge de råd som belgiske myndigheter gir.

 


Bookmark and Share