Belgiske ID-kort

05.03.2013 //

Belgiske ID-kort – noen regler:

Bosatte som flytter fra Belgia til et annet land, eller tilbake til sitt hjemland, informere folkeregisteret i kommunen for å bli avregistrert: 

  • Informer myndighetene ved personlig fremmøte
  • Send e-post om avregistrering
  • Send brev om avregistrering (datert og signert) 

Kommunen utsteder et skjema «Model 8» som er bekreftelse på avregistrering og flytting. Formularet fremlegges når man registreres i en annen kommune. 

Bosatte som ikke kommer til å returnere til Belgia for å bo her, må alltid levere tilbake/ sende tilbake sitt belgiske ID-kort for makulering. ID-kort skal innleveres selv om det er utløpt.  

Tredjelandsborgere(*) kan beholde sitt belgiske ID-kort i ett år (rett til retur i ett år). Samme kort benyttes for ny registrering ved ny bosetting. 

EU-borgere(*) som planlegger retur innen to år (rett til retur i to år), kan beholde sitt belgiske ID-kort og benytte det samme kortet ved fornyelse av bosetting. 

(*) Om tidligere bosatte returnerer til Belgia innenfor «rett til retur perioden», må folkeregisteret i kommunen oppsøkes før flytting finner sted, slik at belgisk ID-kort kan oppdateres med korrekt informasjon.


Bookmark and Share