Norsk i Belgia

Belgiske ID-kort – noen regler : Bosatte som flytter fra Belgia til et annet land, eller tilbake til sitt hjemland, må informere folkeregisteret i kommunen for å bli avregistrert:  Informer myndighetene ved personlig fremmøte Send e-post om avregistrering Send brev om avregistrering (datert og signert)  Kommunen utsteder et skjema «Model 8» som er bekreftelse på avregistrering og fl Les mer

Utenriksdepartementet (UD) har laget et system for frivillig reiseregistrering som kan benyttes av både fastboende og reisende. Les mer

Her kan du finne enkelte presiseringer som er relevante for pensjonister knyttet til helse, skatt og folketrygden. Les mer

Belgia har en rekke studiemuligheter på universitets- og høyskolenivå, bl.a. kan nevnes: College of Europe i Brugge tilbyr studier for mastergrad i EU-studier. Studiet er støtteberettiget i...

Fagbokforlaget lanserer CampusOnline.no – en nettskole for voksne innvandrere. Les mer

Norwegian driving licenses are valid for driving in Belgium according to an EU-directive, as Norway is a member of the EEC. Les mer