Næringslivets samfunnsansvar i Belgia

Sist oppdatert: 20.02.2014 // Belgia fokuserer i dag, som flere og flere europeiske land, mer på næringslivets samfunnsansvar enn tidligere. Belgiske føderale myndigheter har lenge arbeidet for økt samfunnsansvar i næringslivet (La Responsabilité Sociétale des Entreprises - RSE).

 

Næringslivets samfunnsansvar har utviklet seg i positiv retning i løpet av de siste ti årene. Belgia har som Norge et godt utviklet lovverk basert på internasjonale konvensjoner innenfor helse- miljø og sikkerhet, korrupsjon og menneskerettigheter. I Transparency International’s Corruption Perceptions Index 2015 rangeres Norge som nr. 5 på listen og Belgia som nr. 15.

 
Belgisk lovgivning vedrørende næringslivets samfunnsansvar

Det politiske liv i Belgia er komplisert som følge av at landet er delt inn i tre selvstyrte regioner (delstater), hvor hver region har sin egen RSE - lovgivning.

Myndighetenes fremgangsmåte er basert på anbefalinger og oppfordringer fremfor tvang og pålegg. Gjennom belønningstiltak påvirkes næringslivet (inkludert små- og mellomstore bedrifter) til å foreta investeringer på et etisk grunnlag (Investissement Sociétalement Responsable), mer gjennomsiktige transaksjoner og bedre informasjonsutveksling.

 På føderalt nivå ble en arbeidsgruppe etablert innenfor rammen av Interdepartmental Commission for Sustainable Development (CIDD/ICDO) for å utvikle en mer strukturert RSE-politikk i samarbeid med regionale myndigheter. Arbeidet har blant annet resultert i Reference Framework - Corporate Social Responsibility i Belgia.

 Mer informasjon finnes på nettside til Federal Public Planning Service Sustainable Development (fransk og nederlandsk) og nettsiden til Interdepartmental Commission for Sustainable Development (fransk og nederlandsk).

  • For mer informasjon om næringslivets samfunnsansvar i Wallonia, se her.
  • For mer informasjon om næringslivets samfunnsansvar i Brussel-Hovedstatsregionen, se her.
  • For mer informasjon om næringslivets samfunnsansvar i Flandern, se her.


Følger internasjonale retningslinjer

Belgia følger internasjonale retningslinjer og konvensjoner for næringslivets samfunnsansvar. Belgia har ratifisert samtlige av den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) kjernekonvensjoner. Videre har Belgia forpliktet seg til å følge OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Egne belgiske organisasjoner som jobber spesielt for å utvikle retningslinjer og prinsipper for næringslivets samfunnsansvar omfatter blant annet:

OECDs styrende prinsipper for multinasjonale selskaper forplikter regjeringene i medlemslandene. I hvert land opprettes et nasjonalt kontaktpunkt (PCN) som rapporterer brudd på de styrende prinsippene.


Nyttige lenker


Ikke-statlige organisasjoner


Fagforeninger


Forbrukerorganisasjoner


Arbeidsgiverforeninger


Investorer 


Bookmark and Share