Bistand og tjenester til norsk næringsliv i Belgia

06.05.2016 // Norges ambassade i Brussel arbeider for fremme av norsk næringsliv og profilering av Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi bl.a. næringsklynger, institusjoner, og enkeltbedrifter i deres relasjoner til belgiske motparter.

Ambassaden i Brussel støtter norsk næringsliv i Belgia ved å være en aktiv dialogpartner og gjennom rådgivning om belgiske forhold, politiske prosesser og belgisk økonomisk politikk. Ambassaden kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den belgiske forvaltningen. Om ønskelig kan ambassaden også i noen tilfeller være til stede under møter med belgiske myndigheter. Ambassaden kan benyttes som møteplass mellom norske og belgiske parter. Dette har blitt gjort både gjennom organisering av fag- og kontaktseminarer, produktpresentasjoner for inviterte målgrupper, gjennom enkeltstående møter, og i enkelte tilfeller ved mottakelser eller middager i ambassadørens embetsbolig eller i våre flotte lokale i Norway House, sentralt plassert i Brussel.      

Det finnes ikke noe norsk handelskammer i Belgia, men bedrifter kan ta kontakt med Innovasjon Norge i London eller Sjømatrådet i Paris (henvendelser knyttet til fiskeri og sjømat). Ambassaden anbefaler også bedrifter å ta en titt på belgiske myndigheters informasjonsportal for internasjonale bedrifter, Invest in FlandersWallonia eller Brussels. Her finnes mye nyttig informasjon om det belgiske markedet for bedrifter som vurderer å etablere seg i Belgia. Disse institusjonene kan også i noen tilfeller bistå med kostnadsfrie rådgivningstjenester for bedrifter knyttet til etableringen.

Ambassaden oppfordrer alle norske bedrifter som allerede har, eller som ønsker å etablere seg i Belgia, om å ta kontakt med ambassaden. Kontaktperson på ambassaden for saker relatert til næringsliv er Lise Træland.

 


Bookmark and Share