Statsborgerskap

Nedenfor omtales relevant informasjon med hensyn til bibehold av norsk statsborgerskap

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge (2 år) eller Norden (7 år). For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap).

For mer informasjon om kravene og hvordan du søker, gå til Utlendingsdirektoratets nettside.

Fremgangsmåten for å levere søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold) er slik:

  • Du må registrere søknaden i den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet (UDI) 
  • Du kan velge om du vil levere dokumentasjonen til søknad om bibehold av norsk statsborgerskap ved ambassaden i Brussel eller i Haag. I søknadsportalen registrerer du likevel søknaden din hos ambassaden i Haag, Nederland 
  • Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.
  • Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp her på ambassaden i Brussel eller i Haag til avtalt tidspunkt og levert alle dokumentene.

Du må avtale tid med ambassadene i Haag og i Brussel for innlevering av dokumentasjonen.


Det er ikke nødvendig med bibeholdsbevilling når:

Søker er født i utlandet og har fått sitt norske statsborgerskap ved fødsel eller melding og bosetter seg i Norge før fylte 22 år. Det kreves en botid på minst 2 år i Norge eller tilsammen 7 år i Norge og andre nordiske land.

Det kreves ikke gebyr ved søknad om bibehold av norsk statsborgerskap.

For mer detaljer og ny statsborgerlov, se UDI


Bookmark and Share