Tjenester

En legalisering er en bekreftelse av en norsk offentlig funksjonærs underskrift på et dokument. Dokumentet må være påført institusjonens embetsstempel. Bokstavstempel godtas ikke. Les mer

Ambassaden kan IKKE bistå med å utstede attester. Les mer

Ambassaden kan formidle lister med oversettere og advokater. Les mer

Ambassaden plikter å underrette norske myndigheter om norske statsborgere som er avgått ved døden innenfor embetsdistriktet, men også utenlandske borgere som har vært registrert bosatt i Norge. Les mer

Fra og med 9. november 2015 kan ikke lenger levere søknad om visum eller oppholdstillatelse hos oss. Du må levere søknaden din til en av ni utvalgte ambassader i Europa. Les mer

Ambassaden plikter å ta gebyr for enkelte tjenester. Les mer

Vigseler ved ambassaden blir normalt avholdt i møtelokaler. 
Photo: L'ambassade de Norvège.

Nordmenn som vil inngå ekteskap ved den norske ambassaden, eller for belgisk myndighet, må foreta prøving av ekteskapsvilkårene ved det norske folkeregister for at vigsel skal være gyldig. Kun borgerlig vigsel regnes som gyldig vigsel i Belgia. Ønsker man å vies av Belgiske myndigheter, må en av partene ha fast bopel i Belgia. Vigsler ved ambassaden blir normalt avholdt i møtelokaler. Les mer