Tap av pass/ nødpass

28.11.2012 // Har man mistet eller blitt frastjålet pass, må tapet meldes til belgisk politi så snart som mulig. Det må fremkomme av politiattesten at pass er stjålet eller tapt. Original attest innleveres ambassaden/ konsulatavdelingen i forbindelse med søknad om reisedokument eller nødpass. Husk ID-plikt i Belgia.

 

TAP AV PASS

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt, og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden/ konsulatet eller politiet i Norge for makulering. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument. Husk at det er ID-plikt i Belgia.

 

Vedlegg som kreves for REISEDOKUMENT:

-       Gyldig legitimasjon (norsk førerkort, bankkort med bilde, fødselsattest)

-       Original politiattest (må fremkomme at pass er tapt/ stjålet)

-       Flybillett/ reisedokumentasjon

-       Nylig tatt passfoto. Krav til foto finnes på Politiets hjemmeside. 

-       Gebyr.

 

Vedlegg som kreves for NØDPASS:

Nødpass utstedes kun om reise foretas/ i en nødssituasjon. Det er gyldig kun for en reise, og skal innleveres umiddelbart ved reisens slutt til ambassade/ konsulat eller norsk politi.

Søker må ha norsk personnummer. Norske nødpass er ikke gyldige for innreise til USA uten innreisevisum. Den reisende er selv ansvarlig for å undersøke om nødpass er gyldig ved innreise til ønsket destinasjon (noe informasjon finnes på Utenriksdepartementets landsider). Ellers kontakter man det aktuelle landets ambassade eller representasjon, for oppdaterte innreisebestemmelser.

Det kreves at søknad leveres ved personlig fremmøte. Ta med:

-     Gyldig legitimasjon (norsk førerkort, bankkort med bilde, fødselsattest)

-     Bosatte i utlandet må fremlegge gyldig ID-kort eller nylig datert og signert bostedsattest fra offentlig myndighet

      (må inneholde: fullt navn, fødselsdato, fødested, fødeland, nasjonalitet, adresse, eventuelt annet)

-     Original politiattest (må fremkomme at pass er tapt/stjålet)/

      eventuelt annen dokumentasjon som gir grunnlag for at søknad fremmes

-     Reisedokumentasjon

-     2 passfoto av nyere dato (ikke eldre enn 3 måneder). Krav til fotofinnes på Politiets hjemmeside.

-     Gebyr


Bookmark and Share