Passets gyldighetstid

28.11.2012 // Passets gyldighetstid avhenger av passinnehavers alder.

 

PASSETS GYLDIGHETSTID

Passets gyldighetstid er avhengig av passinnehaverens alder på søknadstidspunktet:

0-5 år: 2 år

5-10 år: 3 år

10-16 år: 5 år

Fra 16 år: 10 år

Et pass er kun gyldig så lenge eieren kan gjenkjennes på bildet, og så lenge passet er uforandret og uskadet.

Enkelte land krever at passet er gyldig en viss tid etter utreise, eller etter at et visum er utløpt. Som reisende plikter du selv å undersøke dette i god tid før avreise, for eksempel hos reisebyrået eller ved det aktuelle lands ambassade. Informasjon finnes også på Utenriksdepartementets landsider som inneholder informasjon om inn- og utreisebestemmelser for en rekke land.


Bookmark and Share