Søknad om pass for voksne

Sist oppdatert: 07.10.2015 //

Følgende skal medbringes ved personlig fremmøte:

  • Gyldig pass* og eventuelt utgått pass som ikke er makulert
  • Gyldig belgisk ID-kort, eller id-kort fra annet bostedsland enn Belgia/Norge, alternativt nylig datert og signert bostedsattest. Attesten må inneholde: fullt navn, fødselsdato, fødested, fødeland, nasjonalitet, adresse.
  • Gebyr betales når man søker om pass, gjerne med bankkort. De to-tre siste dagene i måneden tar vi bare Bancontact eller kontanter.

Det kan eventuelt kreves at andre dokumenter fremlegges (fødselsattest/ statsborgerbrev og lignende), om man ikke er korrekt registrert i norsk folkeregister. Kontakt Skatteetaten der du sist var registrert bosatt i Norge (Skatt Nord om du aldri har bodd i Norge), for informasjon om du er registrert med korrekte data.'

For ytterligere krav, se også den generelle informasjonen under "Pass".


Bookmark and Share