Søknad om pass for barn under 12 år uten norsk personnummer

Sist oppdatert: 07.10.2015 // Personnummer kan bare søkes i det landet man er bosatt, eller i det landet barnet blir født.

Minst en av foreldrene som har foreldremyndighet må være til stede med barnet. Har du aleneansvar for barnet, må du dokumentere dette. Da det for disse barn også må søkes om personnummer må følgende dokumenter vedlegges søknaden:  

  • Original (internasjonal) fødselsattest hvor begge foreldres navn fremkommer
  • Om man ikke får utstedt en internasjonal attest, må den oversettes enten til norsk eller engelsk og påføres apostille *)   
  • Foreldrenes originale og gyldige pass
  • Foreldres belgiske id-kort
  • Eventuelt foreldrenes vigselsattest (og eventuell oversettelse av denne) **)
  • Fullmakt fra den av foreldrene som ikke møter sammen med barnet (ved delt foreldreansvar). 

Klikk her for fransk og her for engelsk skjema. På Politiets nettsider finnes også fullmaktsskjema på norsk. 

  • Nylig tatt passfoto (ikke eldre enn 3 måneder gammelt foto)     
  • Gebyr

*) Skatteetaten ber om at attester utstedt på andre språk enn norsk eller engelsk, oversettes til norsk eller engelsk av statsautorisert oversetter. Oversettelsen må være påført apostille, eller være legalisert av utstederlandets utenriksdepartement.

**) Det er viktig at korrekt informasjon fremkommer i norsk folkeregister. Foreldre har selv plikt til å påse at eventuelt ekteskap er registrert i norsk folkeregister, samt adresseendring/ navneendring. Her kan man finne ut hvordan man får registrert ekteskap.

Det gjøres oppmerskom på at ALLE HENVENDELSER om NORSK PERSONNUMMER SØKT PÅ AMBASSADEN, må rettes til konsulatavdelingen på ambassaden.


Viktig informasjon om farskap og norsk statsborgerskap

I noen tilfeller må farskapserklæring fylles ut og signeres av barnets foreldre, i påsyn av norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann. Primært gjelder dette dem som er registrert bosatt i Norge, og som er ugift. Det nødvendige skjema fås på ambassaden/ konsulatet.

OBS!!!  Om far er norsk, registrert utvandret og foreldrene er viet i utlandet, ekteskapet registreres i folkeregisteret før søknad om personnummer og pass kan innleveres på ambassaden.

I tilfeller der far er registrert utvandret fra Norge og ikke gift med barnets mor må farskapet godkjennes av NAV.


Bookmark and Share