Søknad om pass for barn over 12 år uten norsk personnummer

Sist oppdatert: 07.10.2015 //

For disse barna må det først søkes om norsk personnummer, og senere søkes om norsk pass. Les mer om å søke personnummer.


Bookmark and Share