Søknad om pass for barn med norsk personnummer

Sist oppdatert: 07.10.2015 //

Fullt navn, fødested og fødeland må være korrekt registrert i Norsk Folkeregister, da denne informasjonen hentes fra Folkeregisteret og inn i søknaden. Vennligst påse at endring i navn/ sivilstatus og adresse er korrekt oppdatert siden du sist søkte om pass. Registrering av vigsel kan være spesielt viktig i forbindelse med søknad om personnummer og pass til barn, jfr informasjon nedenfor om farskap og norsk statsborgerskap. Skjemaer og informasjon finnes på Skatteetatens hjemmeside. Ny navnelov trådte i kraft 1. januar 2003 – se lovdata.

Minst en av foreldrene må være til stede med barnet. Har du aleneansvar for barnet, må du dokumentere dette. Følgende skal medbringes ved personlig fremmøte:

  • Barnets gyldig pass* eller gammelt utgått pass (og eventuelt gyldig ID-kort)
  • Original fødselsattest (ved første gangs søknad om pass)
  • Begge foreldrenes gyldige pass og gyldige ID-kort/ eventuelt nylig datert og signert bostedsattest (om bosatt i utlandet).  Attesten må inneholde: fullt navn, fødselsdato, fødested, fødeland, nasjonalitet, adresse.
  • Foreldrenes vigselsattest (eventuelt med autorisert oversettelse) dersom vigsel ikke er registrert i norsk folkeregister.
  • Fullmakt fra den av foreldrene som ikke møter sammen med barnet (ved delt foreldreansvar). 

Klikk her for fransk og her for engelsk skjema. På Politiets nettsider finnes også fullmaktsskjema på norsk. 

  • Nylig tatt passfoto for barn under 5 år (ikke eldre enn 3 måneder gammelt foto). Alle over 5 år tar vi bilde av på konsulatet. NB!  Alle barn som søker om pass ved GK Antwerpen på ha med nylig tatt passfoto.
  • Gebyr 

Bookmark and Share