Pass

Alle henvendelser angående pass skjer til ambassadens konsulæravdeling (egne åpningstider for publikum). Ambassaden ber alle som planlegger en utenlandsreise om å sjekke at alle som inngår i reisefølget har gyldig pass. Dersom noen mangler pass må søknad om ordinært pass fremmes i god tid før avreise.

Fra 1.3.2010 er det kun mulig å søke om pass ved ambassadene og på norske politistasjoner.  Bare barn under 12 år kan søke om pass ved generalkonsulatet i Antwerpen (kun etter avtale). Bakgrunnen for dette er innføringen av biometriske pass i april 2010

Alle aldersgrupper kan søke om pass ved konsulatet på ambassaden i Brussel.

Alle må møte personlig, også barn, for å søke om pass.

Man kan søke om pass på politistasjoner i Norge, selv om man er bosatt i utlandet. Vi anbefaler at man i så fall har med gyldig belgisk ID-kort eller nylig datert og signert bostedsattest. Mer informasjon om biometriske pass (e-pass) finnes på politiets hjemmeside.

Personer som ikke er bosatt i Belgia eller i Norge, må ha med tilleggsdokumentasjon. Dette kan være et gyldig id-kort, nylig utstedt bostedsattest, registerutdrag eller annen dokumentasjon fra landets myndigheter, der det fremgår at man fortsatt er norsk statsborger.

Norske statsborgere som ønsker å søke om eller fornye pass må gjøre dette ved personlig fremmøte. Man må være registrert med eget personnummer i folkeregisteret, før søknad om pass kan innleveres.

Fullt navn, fødested og fødeland må være korrekt registrert i Norsk Folkeregister, da denne informasjonen hentes fra Folkeregisteret og inn i søknaden. Vennligst påse at endring i navn/ sivilstatus og adresse er korrekt oppdatert siden du sist søkte om pass. Registrering av vigsel kan være spesielt viktig i forbindelse med søknad om personnummer og pass til barn, jfr informasjon nedenfor om farskap og norsk statsborgerskap. Skjemaer og informasjon finnes på Skatteetatens hjemmeside. Ny navnelov trådte i kraft 1. januar 2003 – se lovdata.


Ufullstendig søknad
Er søknaden om pass ufullstendig, må vi dessverre be om at du returnerer når all relevant dokumentasjon kan fremlegges. Dette fordi vi normalt ikke har anledning til å sette søknader på vent.

Hvor lang tid tar søknadsprosessen for pass?
Normalt må man påregne ca. 14 virkedager fra det tidspunkt søknaden er godkjent for produksjon. Om det samtidig søkes om norsk personnummer må det påregnes 4-6 uker ekstra.

Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Utlevering av pass
Nytt pass hentes på konsulatet i Brussel. Det kan eventuelt sendes til annen norsk ambassade/ konsulat eller norsk politidistrikt etter nærmere avtale.

Nytt pass utleveres ikke med mindre tidligere pass er innlevert til makulering. Dokumentasjon vi har bedt om å få innlevert må være fremlagt og funnet å være i orden, før nytt pass kan utleveres.

Det er ID-plikt i Belgia.
For nordmenn betyr dette at man må ha med gyldig norsk pass for å kunne reise inn og ut av Belgia. Er du norsk, har et utgått pass og er bosatt i Tyskland for eksempel, anmoder vi derfor om at du søker om nytt pass i Tyskland.  

Gyldig ID (utenom pass)
Det gamle passet ditt er vanligvis tilstrekkelig legitimasjon, om det er gyldig eller om det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Nordmenn bosatt i Belgia må også fremlegge belgisk ID-kort. Er det første gang du søker om pass, eller er det mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon:

  • Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde
  • Eventuelt tidligere utløpt pass
  • Statsborgervedtak og statsborgerbrev, dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger

Hvis du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass eller pass som er utløpt for mindre enn tre måneder siden, kan det kreves at du har med deg en myndig norsk person meg gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet. Passmyndigheten kan i tillegg kreve fremlagt den dokumentasjon som er nødvendig for å fastsette rett identitet. 

Navneendring
Navn oppgitt i søknad om pass må være i overensstemmelse med navn som står registrert i norsk folkeregister. Du må selv melde navneendring ved å fylle ut ”Melding om endring av navn”. Bekreftet kopi av relevant dokumentasjon for navneendring må vedlegges skjemaet (for eksempel en original vigselsattest med apostille). Kontakt Skatteetaten for mer informasjon.

Melding om endring av navn fra norske borgere bosatt i utlandet sendes skattekontoret der man var sist registrert bosatt. Har man aldri bodd i Norge, sendes meldingen til:

Skatt nord Tromsø
Postboks 6310
9293 Tromsø
Norvège

For informasjon om behandlingstid for navneendring, vennligst kontakt skatteetaten. Konsulter lovdata for informasjon om navneloven.

 


Bookmark and Share