Innreise til USA

28.11.2012 // Bare maskinlesbart pass er gyldig for innreise til USA, uten visum. I norske håndskrevne pass kreves visum.

 

Innreise til USA
Vær oppmerksom på at USA krever maskinlesbart pass for innreise uten visum. Dette gjelder også i transitt. Man må registrere seg elektronisk før avreise. Vi anbefaler at USAs ambassade kontaktes, for informasjon om  innreisebestemmelser og gyldige pass.

Se eventuelt også Utlendingsdirektoratets landsider for informasjon om inn- / utreisebestemmelser for USA og andre land.


Bookmark and Share