Dødsfall

28.11.2012 // Ambassaden plikter å underrette norske myndigheter om norske statsborgere som er avgått ved døden innenfor embetsdistriktet, men også utenlandske borgere som har vært registrert bosatt i Norge.

 

Dette er spesielt viktig om man har grunn til å tro at pårørende ikke er informert om dødsfallet.

Ambassaden legger til grunn en original dødsmelding, når en melding om dødsfall sendes hjem.

Har en av dine nærmeste gått bort, eller en venn som du vet har oppholdt seg i Norge en tid i sitt liv, vil ambassaden sette stor pris på å få informasjon om dette så snart som mulig. Husk også at norsk pass må innleveres norsk politi eller utenriksstasjon for makulering.

Konsulatet kan nås på tlf.: 02 2 238 7300 eller e-post: consular.brussels@mfa.no.


Bookmark and Share