Pass/ Personnummer

I henhold til passforskriften er det krav om at fødselsnummer skal innføres i pass. Utenriksstasjonen kan bare søke om personnummer for barn født i utlandet om det foreligger begrunnet behov. Les mer

Har man mistet eller blitt frastjålet pass, må tapet meldes til belgisk politi så snart som mulig. Det må fremkomme av politiattesten at pass er stjålet eller tapt. Original attest innleveres ambassaden/ konsulatavdelingen i forbindelse med søknad om reisedokument eller nødpass. Husk ID-plikt i Belgia. Les mer

Bare maskinlesbart pass er gyldig for innreise til USA, uten visum. I norske håndskrevne pass kreves visum. Les mer

Passets gyldighetstid avhenger av passinnehavers alder. Les mer