Konsulær informasjon

Kontaktinformasjon og åpningstider for den norske ambassaden i Brussel./ Contact information and office hours of the Norwegian Embassy in Brussels. Fra 1. februar 2017 har konsulatet nye åpningstider! / New opening hours from 1 February 2017 - onsdagsåpent i stedet for torsdag ettermiddag. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer

Det er ID-plikt i Belgia. Nordmenn må alltid ha med seg gyldig pass, som skal kunne fremlegges ved forespørsel. Passet må være gyldig også for returen til Norge. Les mer

Grensekontrollene for innreise til Norge er for tiden styrket. Mange land i Europa har innført midlertidig grensekontroll. Les mer

Nedenfor omtales relevant informasjon med hensyn til bibehold av norsk statsborgerskap Les mer

UDI har som fagmyndighet utarbeidet informasjon om norsk statsborgerlovgivning vedrørende regler om tap av norsk statsborgerskap. Les mer