Bistand til nordmenn ved reiser i Belgia

Dersom du er blitt utsatt for en ulykke, tyveri, sykdom eller på annen måte har kommet opp i en uheldig situasjon hvor du trenger hjelp, kan du kontakte ambassaden eller nærmeste norske konsulat for bistand.

Kgl. Norsk Ambassade

Rue Archimède 17,

1000 Brussel

Tel: 02 238 7 300
Fax: 02 238 7 390

E-post: emb.brussels@mfa.no

Kontaktinformasjon til norske konsulat i Belgia.

 

Annen nyttig informasjon

Hvordan få kontakt med forsikringsselskapet?

Har du bil eller reiseforsikring kan du ta kontakt med:

For "EUROPEISK REISEFORSIKRING":
Euro-alarm A/S
84, Vesterbrogade
DK-1790 København V
Tlf.: 00 45 33 25 25 33
Fax.: 00 45 31 31 12 32

 

For ANDRE FORSIKRINGER:
SOS-Internasjonal A/S
74, Vesterbrogade
DK-1620 København V
Tlf.: 00 45 70 10 50 50
Fax.: 00 45 70 10 50 56

 

Må ringe - mangler penger!

Telefonsamtale hvor mottakeren betaler heter på fransk PCV og kan bestilles ved å ringe telefonnr. 1324.

 

Pengeoverføring

Dersom du har visakort eller et annet betalingskort kan du kontakte bankkortselskapet for å få overført penger.

Dersom du har reiseforsikring kan forsikringsselskapet hjelpe deg med å få overført penger.

Har du slekt eller venner i Norge med et American Express-kort, kan de ringe valutaavdelingen i American Express tlf. 47 22 98 37 35, og deretter møte opp på Fridtjof Nansens plass i Oslo for å overføre penger.

Slekt eller venner kan overføre penger til deg via WesternUnion. Den som overfører får et referansenummer de må gi deg for at du skal få utbetalt beløpet. Du vil også bli bedt om å fremlegge gyldig ID.

Dersom du har problemer med å få overført penger via bank, kan ambassaden som siste utvei være behjelpelig med overføring. Ambassaden trenger da en garanti fra banken. Ved slike overføringer avkreves det et gebyr på 10 %, minimum NOK 200.

Dersom du trenger penger til billett hjem til Norge, kan billett kjøpes av en person i Norge.

Når alle andre muligheter er forsøkt, vil nødlidenhetslån kunne gis hvis det dreier seg om hjemreise. Det er ikke adgang til å gi nødlidenhetslån for å finansiere fortsatt ferie eller annet opphold i utlandet. Lån kan kun ytes når vedkommende er fast bosatt i Norge og har løpende inntekt der. Nødlidenhetslån som ikke tilbakebetales ved hjemkomst, innkreves av skattemyndighetene ved trekk i lønn, pensjon eller trygd.

Tap av pass

Passet er det eneste internasjonalt godkjente identifikasjonspapiret for nordmenn. Hvis passet ditt er blitt stjålet/mistet, må du melde fra til politiet. Ta kontakt med nærmeste politi og få utskrevet en tapsmelding. Ta deretter kontakt med ambassaden for å få utstedt midlertidig reisebevis.


Bookmark and Share