Norske konsulater i Belgia

Sist oppdatert: 28.11.2012 // Det finnes tre norske konsulater i Belgia hvor nordmenn kan søke råd og hjelp, foruten ambassaden i Brussel. Generalkonsulatet i Luxembourg er underlagt den norske ambassaden i Haag.

 

Norge har tre honorære konsuler i Belgia som alle er belgiske statsborgere, utnevnt til sin stilling av den norske regjering. Deres primære rolle er å fremme norske interesser, og spesielt samarbeidet mellom Norge og Belgia i sin region. De norske konsulene yter assistanse og hjelp til institusjoner, norske interesser og personer.

Generalkonsulatet i Luxembourg var tidligere underlagt Brussel, men er nå overført til den norske ambassaden i Haag.

 

Consulat Général Royal de Norvège
Consul Géneral Baudouin Lagrange
Schaliënstraat 3
2000 Antwerpen
Tél. 03/247 61 11
Fax 03/247 61 09

Courriel: consulate.norway@exmar.be

 

Consulat Royal de Norvège
Consul Didier Bronne
Rue de l'Espérance 42
4000 Liège
Tél. 04/224 99 20
Fax: 04/226 11 06

Courriel: royal.norwegian.consulate@etilux.be                                                                                                                 Site: http://norcons.etilux.be
 


Consulat Royal de Norvège
Consul Vincent De Saedeleer
Port Authority Zeebrugge/MBZ
Isabellalaan 1
8380 Zeebrugge
Tél: 050/54 32 11
Fax: 050/54 32 70

Courriel: royal.norwegian.consulate@mbz.be


Bookmark and Share