Europeisk Helsetrygdekort

28.11.2012 // Er du medlem av folketrygden i Norge bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort om du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits.

 

Europeisk Helsetrygdekort

Kortet dokumenterer din rett til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.

I henhold til nytt EØS-regelverk av 1. juni 2012, vil utflyttede pensjonister fra Norge som er bosatt i EØS-området, motta Europeisk helsetrygdekort med gul bakside. Gul bakside viser helsetjenesten i Norge at innehaveren av kortet ikke har rett til fastlege eller dekning av utgifter til planlagt behandling i Norge (selv om HELFO utsteder kortet).

Er du bosatt i Norge, bestilles Europeisk helsetrygdekort her, på SMS eller ved å ringe HELFO’s servicetelefon.

For mer informasjon om hva kortet dekker, og kontaktinformasjon, vennligst gå til HELFO's hjemmeside.


Bookmark and Share