Har noe gått galt?

Dersom du er blitt utsatt for en ulykke, tyveri, sykdom eller på annen måte har kommet opp i en uheldig situasjon hvor du trenger hjelp, kan du kontakte ambassaden eller nærmeste norske konsulat for bistand. Les mer

Det finnes tre norske konsulater i Belgia hvor nordmenn kan søke råd og hjelp, foruten ambassaden i Brussel. Generalkonsulatet i Luxembourg er underlagt den norske ambassaden i Haag. Les mer

Er du medlem av folketrygden i Norge bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort om du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Les mer