Landinformasjon

Politisk system, statsoverhode, regjeringssjef, utenriksminister, politiske partier, valg, innenrikspolitikk og utenrikspolitikk. Les mer

Forholdet mellom Belgia og Norge er godt, og preges av at våre land langt på vei representerer de samme grunnleggende verdier og holdninger i internasjonal politikk. Vårt samarbeid er bredt og spenner over mange ulike områder. Les mer