Generell informasjon

Sist oppdatert: 24.10.2014 // Her finner du fakta om folketall, språk, størrelse samt informasjon om hvilke regionale og internasjonale organisasjoner Belgia er medlem av.

Offisielt navn:
Royaume de Belgique (fransk), Koninkrijk België (flamsk), Königreich Belgien (tysk)

Hovedstad:
Brussel
 
Største byer:
Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi, Liège (01.01.2012)

Språk:
Fransk, flamsk, tysk
 
Flateinnhold:
30,528 km2

Folketall:
11 239 755 (2015)

Befolkningsvekst:
1.01% (2012)


Medlem av følgende internasjonale organisasjoner:

EBRD – Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling

EU – Den europeiske union

Europarådet

FN – De forente nasjoner

IMF – Det internasjonale pengefond

IMO – Den internasjonale sjøfartsorganisasjon

NATO – North Atlantic Treaty Organization

OECD – Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling

OSSE – Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa

WTO – Verdens handelsorganisasjon

m.fl.


Bookmark and Share